fbpx

ratusrbiji.rs

/jeste se desilo

Sajt ratusrbiji.rs ima za cilj da informiše i obrazuje o postojanju ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u periodu od 1991. do 2001. godine na teritoriji Srbije.

Dekonstrukcijom zvaničnog narativa da država Srbija nije umešana u ratni raspad SFR Jugoslavije, kao i da se zločini nisu događali u Srbiji, želimo da podsetimo na odgovornost države Srbije, ali i na žrtve niza zločina koje su danas nepriznate i nepoznate srpskom društvu.

ratusrbiji.rs

/jeste se desilo

Sajt ratusrbiji.rs ima za cilj da informiše i obrazuje o postojanju ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u periodu od 1991. do 2001. godine na teritoriji Srbije.

Dekonstrukcijom zvaničnog narativa da država Srbija nije umešana u ratni raspad SFR Jugoslavije, kao i da se zločini nisu događali u Srbiji, želimo da podsetimo na odgovornost države Srbije, ali i na žrtve niza zločina koje su danas nepriznate i nepoznate srpskom društvu.

Mapa Srbije

Interaktivna mapa daje uvid u rasprostranjeno i sistemsko činjenje zločina na teritoriji Srbije.

baza znanja

Baza znanja sajta ratusrbiji.rs sastoji se od analiza koje se oslanjaju na niz dokumenata, sudski utvrđenih činjenica, članaka i publikacija koje ukazuju na oblike nasilja i zločina, kao i forme otpora nasilju i ratu na teritoriji Srbije (1991-2001).

Bazu znanja čine analize na sledeće teme: tajne masovne grobnice, logori, prisilne mobilizacije, paravojne jedinice, teror i proterivanje manjina, pobuna na jugu Srbije i antiratni pokret u Srbiji.

Glas žrtava

Svedočenja porodica žrtava, svedoka i preživelih proterana su iz javnog govora, a umesto njh ratni zločinci i nekadašnji huškači rade na radikalnom zaboravu i negiranju zločina.

Shodno tome, poseban deo sajta ratusrbiji.rs predstavljaju svedočanstva žrtava ratnih zločina u najširem smislu.

Dečiji duks, predmet ekshumiran iz masovne grobnice u Batajnici koji je bio dokaz u predmetu Đorđević pred MKSJ.

Rezultat oružanih sukoba na području bivše SFR Jugoslavije u periodu od 1991. do 2001. godine je nasilna smrt 130 hiljada osoba, dok se više od 10 hiljada ljudi i dalje vodi kao nestalo. Zvaničnici i institucije Republike Srbije od početka ratnih sukoba do danas, uz retke izuzetke, negiraju učešće oružanih snaga SRJ i Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i postojanje ratnih zločina na teritoriji Srbije koji su usko povezani sa ovim oružanim sukobima.

Kao kontrapunkt zaboravu na ratne strahote, platforma ratusrbiji.rs imaju za cilj da – kroz povezivanje sudski utvrđenih činjenica, zvaničnih podataka državnih i međunarodnih institucija, izjava svedoka, preživelih i porodica žrtava, kao i javno dostupnih podataka koje su prikupile organizacije civilnog društva u Srbiji – informiše i obrazuje sve zainteresovane o postojanju tajnih masovnih grobnica, logora i torture, ubistava i progona nad pripadnicima manjina, prisilnih mobilizacija, zločinima paravojnih jedinica kao i kršenjima ljudskih prava u Preševskoj dolini u periodu od 1991. do 2001. godine u Srbiji.

Platforma ratusrbiji.rs nastala je uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Sadržaj i stavovi izneti na sajtu ratusrbiji.rs predstavljaju stavove Inicijative mladih za ljudska prava i ne izražavaju nužno stavove Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke.